Stemt u in met het gebruik van cookies om verzekerd te zijn van een betere ervaring op onze website?

Verder lezen
Kennismaking

Doelstellingen en taken

De Autonome Haven van Charleroi (PAC) heeft van het Waals Gewest opdracht gekregen om bij te dragen aan de ontwikkeling van economische activiteiten in verband met de binnenvaart en dus aan het scheppen van werkgelegenheid.

De PAC heeft als taak om de intermodaliteit te bevorderen door alle havenzones langs de binnenwateren optimaal te benutten. Dat gebeurt door ze in concessie te geven aan bedrijven. De PAC moet de terreinen die aan de haven zijn toevertrouwd, ontwikkelen, inrichten, beheren en exploiteren.

De Autonome Haven van Charleroi doet investeringen om zijn infrastructuur te verbeteren. Tussen 2015 en 2020 wordt 5 miljoen euro aan gewestelijke subsidies en bijna 14 miljoen euro aan Europese subsidies (EFRO) geïnvesteerd in terreinontwikkeling. In de periode 2020-2025 wordt nog eens 5 miljoen euro aan gewestelijke subsidies geïnvesteerd.

De concessies worden in de eerste plaats toegekend aan bedrijven die een band hebben met de binnenvaart en de logistiek. De kandidaat-concessiehouder heeft bovendien de mogelijkheid om een optie te nemen op een terrein. Deze optie verzekert de kandidaat van voorrang in geval van mededinging.

Wat betreft de PAC, heeft de binnenvaart in 2018 hoofdzakelijk ertsen en bouwmaterialen (57%) en metaalproducten (19%) vervoerd.

De Autonome Haven van Charleroi heeft ook een deelneming in twee ondernemingen: SEDISOL en Charleroi Dry Port (CDP)

SEDISOL is een centrum voor de verwerking en recycling van baggerproducten. PAC heeft 25% van de aandelen in handen (SPAQuE 25% - Ecoterres 50%). Het centrum heeft een verwerkingscapaciteit van meer dan 300.000 ton per jaar! Deze capaciteit, die uniek is in Europa, maakt van SEDISOL een belangrijke speler als het gaat om de verwerking van baggerproducten.

CDP beheert ook de overslagterminal van Charleroi. Het vervoer over de weg, per spoor en via de binnenwateren komt hier samen voor een efficiënt transport van containergoederen. In 2016 zijn in deze terminal 10.000 opleggers geladen en gelost, wat neerkomt op 13 miljoen vrachtwagenkilometers die van de weg naar het spoor zijn overgeheveld. Deze terminal is onderdeel van een logistieke zone van bijna 90 ha.

Interactieve kaart

Ontdek de 460 hectare van de haven

Verder lezen