Stemt u in met het gebruik van cookies om verzekerd te zijn van een betere ervaring op onze website?

Verder lezen
Kennismaking

De haven binnen Charleroi Métropole

De binnenvaart is een ecologisch relevante en economisch levensvatbare activiteit, die zich moet blijven ontwikkelen in onderlinge afstemming met Charleroi Métropole en zijn 29 gemeenten. De terreinen die door de haven beschikbaar worden gesteld en het aantal schepen op de binnenwateren moeten toenemen.

De streek van Charleroi is niet meer het industriegebied van vroeger. De PAC moet niet langer vertrouwen op alleen de tonnages uit de winnings-, metaal- en glasindustrie om het belangrijke erfgoed te valoriseren dat aan de haven in beheer is gegeven. Er heeft al diversificatie plaatsgevonden, maar de inspanningen moeten een vervolg krijgen, met name met het oog op multimodaliteit.

Er verschijnen nieuwe goederenstromen. Wat betreft de PAC, vervoert de binnenvaart tegenwoordig hoofdzakelijk ertsen en bouwmaterialen en metaalproducten.

Met de beschikbare oppervlakte kan de PAC aan de toekomstige vraag voldoen.

De PAC moet zijn werkzaamheden ook plannen vanuit een strategische visie tot 2050 om een alternatieve modaliteit te bieden die aan haar omgeving is aangepast en bedrijvigheid genereert.

Afgezien daarvan stelt de Autonome Haven van Charleroi zijn sterke punten vooral ten dienste van aanbieders op het gebied van multimodaliteit, met name de binnenvaart, om concrete resultaten te boeken. Tegelijkertijd speelt de PAC een rol in de lokale ontwikkeling, met name in stedenbouwkundig opzicht (aanleg van watersportcentrum, kaden enzovoort).

Interactieve kaart

Ontdek de 477 hectare van de haven

Verder lezen