Stemt u in met het gebruik van cookies om verzekerd te zijn van een betere ervaring op onze website?

Verder lezen
Op zoek naar een terrein?

Praye Sud - 84

Terrain devant faire l'objet de modification au plan de secteur

N° van de plot

84

Oppervlakte

306902m²

Adres

rue du Campinaire - 6250 Aiseau-Presles

Staat

Dispo à terme

Gewestplan

Activité économique industrielle

Voorzieningen

/

Toewijzingsprocedure

De haven verkoopt geen terreinen, maar geeft ze in concessie
De kosten van een concessie variëren naar gelang een aantal parameters:

HEFFING

  • Wel of niet ingerichte oppervlakte (bv. kade, hal, loods)
  • Ligging (binnen of buiten de agglomeratie)

TOL

  • Verwerkte tonnage (per vrachtwagen, wagon of binnenvaartschip)

Concessiehouder worden

1 – Indienen van een verzoek bij de raad van beheer van de Autonome Haven van Charleroi

De brief of e-mail moet vermelden:

  1. Rechtspositie van de onderneming
  2. Beoogd type activiteit + belang voor de binnenvaart + geplande jaarlijkse tonnage
  3. Gewenste oppervlakte en locatie
  4. Looptijd van de overeenkomst (met een maximum van 30 jaar)

2 – Verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen

Voorafgaand aan het contract bij de bevoegde autoriteiten informeren naar de formaliteiten in verband met de vestiging van de onderneming.

Interactieve kaart

Ontdek de 477 hectare van de haven

Verder lezen