Stemt u in met het gebruik van cookies om verzekerd te zijn van een betere ervaring op onze website?

Verder lezen
Infos list

Voortgang van de Europese dossiers (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft als doel om de economische en sociale samenhang in de Europese Unie te versterken door het opheffen van regionale onevenwichtigheden. In het kader van dit programma houdt de haven van Charleroi toezicht op twee projecten.

CHARLEROI PORTE OUEST

Marchienne-au-Pont – Ontsluiting van de economische cluster – Valorisatie van natte terreinen

Het project beoogt de ontsluiting van een economische cluster en de valorisatie van natte terreinen door een brug, wegen en kaden aan te leggen.

De bouw van deze brug en de ontsluitingswegen is een noodzakelijke voorwaarde om de ruimte te valoriseren die op de oude industrieterreinen is heroverd. Met deze infrastructuur wordt het toch al drukke lokale wegennet niet overbelast door extra verkeer als gevolg van de ontwikkeling van de economische bedrijvigheid.

In januari 2019 is de onderzoeksfase van het project begonnen. De werkzaamheden gaan in augustus 2019 van start. De projectduur wordt geschat op 600 kalenderdagen.

Meer informatie

CHARLEROI DISTRICT CRÉATIF

Herinrichting van de openbare ruimte langs de Samber

Het project heeft als doel om de kaden van de Samber om te vormen tot een openbare ruimte van hoge kwaliteit, die eenvoudig toegankelijk is voor zachte verkeersmiddelen. Dit is een aanvulling op de renovatiewerkzaamheden die in de benedenstad zijn begonnen.

Het project draagt bij om de stad aantrekkelijker te maken, een duurzame mobiliteit te ontwikkelen, de positie van Charleroi als belangrijke stedelijke kern te versterken, de economische bedrijvigheid te ontwikkelen door nieuwe winkels en investeringen aan te trekken en de ruimtelijke ordening van de stad te verbeteren (de locatie is een van de belangrijkste toegangspunten en een doorgangsgebied voor alle forensen).

Als ontwerper is de tijdelijke handelsvennootschap ARCADIS/Dessin & Construction aangewezen. De projectstudie is in de eindfase en de werkzaamheden zijn gepland voor 2020.

Meer informatie

Interactieve kaart

Ontdek de 477 hectare van de haven

Verder lezen