Stemt u in met het gebruik van cookies om verzekerd te zijn van een betere ervaring op onze website?

Verder lezen
Op zoek naar een terrein?

Dria - 119

Terrain cultivé à aménager

Site

Dria

N° van de plot

119

Oppervlakte

8878m²

Adres

rue de Marcinelle, 31 - 6000 Charleroi

Staat

Disponible

Gewestplan

Activité économique industrielle

Voorzieningen

––

Toewijzingsprocedure

De haven verkoopt geen terreinen, maar geeft ze in concessie
De kosten van een concessie variëren naar gelang een aantal parameters:

HEFFING

  • Wel of niet ingerichte oppervlakte (bv. kade, hal, loods)
  • Ligging (binnen of buiten de agglomeratie)

TOL

  • Verwerkte tonnage (per vrachtwagen, wagon of binnenvaartschip)

Concessiehouder worden

1 – Indienen van een verzoek bij de raad van beheer van de Autonome Haven van Charleroi

De brief of e-mail moet vermelden:

  1. Rechtspositie van de onderneming
  2. Beoogd type activiteit + belang voor de binnenvaart + geplande jaarlijkse tonnage
  3. Gewenste oppervlakte en locatie
  4. Looptijd van de overeenkomst (met een maximum van 30 jaar)

2 – Verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen

Voorafgaand aan het contract bij de bevoegde autoriteiten informeren naar de formaliteiten in verband met de vestiging van de onderneming.

Interactieve kaart

Ontdek de 500 hectare van de haven

Verder lezen